Milí priatelia, priaznivci, sympatizanti a fanúšikovia občianskeho združenia Zámok Hlohovec,

koniec roka sa pomaly blíži a ako to býva, je čas sa trochu zastaviť a poobhliadnuť za dňami, týždňami a mesiacmi, ktoré sme prežili. Udialo sa toho skutočne veľmi veľa. Napriek tomu, že objekt zámku nemohol byť pre objektívne príčiny rekonštrukcie sprístupnený verejnosti, pravidelne sme informovali na sociálnych sieťach o úspechoch s obnovou ďalších renesančných miestnosti. Teraz ich už máme dokopy obnovených sedem. Ukázali sme, že s dobrou motiváciou a odhodlaním sa aj do pôvodne umierajúcej stavby, nad ktorou sa sťahovali mračná, opäť vlial život a rozprúdil sa tepnami chodieb a prekrvil jeho miestnosti. Zároveň mesto zrekonštruovalo kompletne strechu a zachránilo unikátne barokové komíny i hodinovú vežičku. My sme im pritom pomohli a vyčistili sme strechu od holubieho trusu, ktorého tam bolo na množstvá kontajnerov a vyčistili trámy od starých náterov. Vďaka našim priaznivcom a sponzorom sa nám aj táto práca darila, pretože sme vďaka nim nemuseli za odvoz tohto odpadu platiť. Spoločné dielo dostáva stále krajšiu tvár a zámok sa tak opäť o čosi slobodnejšie a ľahšie môže nadýchnuť k ceste, ktorá ho ešte čaká. Veľmi nás teší, že k tretím narodeninám združenia, teda ku dňu výročia jeho vzniku 4. 12. 2013 môžeme povedať, že sme silná a perspektívna komunita s jasným cieľom. Okrem toho, že sa venujeme obnove našej pýchy a aktívne sa uchádzame o financie z rôznych grantových schém, tak sme za toto obdobie pripravili množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré ste s obľubou navštevovali v hojnom počte. V práve prebiehajúcom adventnom čase sa nás stále častejšie pýtate, či zorganizujeme tretiu edíciu podujatia Vianoce na zámku. Veľmi nás teší Váš záujem, pretože je to signálom, že podujatie bolo úspešné a má perspektívu. Žiaľ, musíme konštatovať, že tohto roku Vianoce na zámku musíme vynechať. Postoj mesta je v tomto smere jasný a jednoznačný – zámok je oficiálne staveniskom, a teda sa nemôžu v jeho priestoroch konať žiadne podujatia. Napriek našej veľkej snahe a hľadaní cesty, ako by sme predsa len túto a aj iné akcie mohli uskutočniť v perspektíve ukončenia prác a dočasného otvorenia objektu verejnosti, nenašli sme kompromisné stanovisko a teda sme neuspeli. Hoci sme apelovali na to, že je dôležité ľuďom ukázať, ako sa v obnove zámku pokročilo ďalej, nepodarilo sa nám dohodnúť podmienky, ktoré by umožnili zámok aspoň na krátku dobu sprístupniť. Stanovisko mesta tak zostalo v tejto veci nemenné a my ho rešpektujeme.
Neznamená to však, že v budúcnosti si Vianoce na zámku neužijete a veríme, že tak bude opäť pri neopakovateľnej atmosfére. Na to si však budeme musieť ešte počkať.
Pekné a pokojné sviatky praje o. z. Zámok Hlohovec

 

Na Hlohoveckom zámku v súčastnosti prebiehajú stavebné práce (rekonštrukcia strechy-financie sú z mestského rozpočtu). Podpísali sme zmluvu s MK SR a získali dotáciu v projekte Obnovme si svoj dom vo výške 20.000 eur na obnovu ďalších miestností, ktoré sa nachádzajú na prízemí zámku. Dňa 03.05.2016 sme podpísali  dohodu s UPSVaR v PN a od 05.05.2016 zamestnávame 35 ľudí. Priebežne Vás o obnove zámku OZ-kom informujeme na našej FB stránke.

03.05.2016 podpísali nájomnú zmluvu s mestom, ktorú si môžete pozrieť v sekcii dokumenty.

 

 

Občianske združenie Zámok Hlohovec je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým občianskym združením, ktoré bolo založené v decembri roku 2013 ako záujmové združenie ľudí snažiacich sa o ochranu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Hlohovci. Súčasťou širokého spektra našich aktivít sú: výskum, dokumentácia a participácia na pamiatkovej starostlivosti o Kaštieľ v Hlohovci, vzdelávacie a osvetové aktivity, propagačná a konzultačná činnosť, generovanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a revitalizáciu Kaštieľa v Hlohovci.

Za relatívne krátke obdobie sme zorganizovali 14 verejných brigád v roku 2014, na ktorých sa zúčastnilo 280 dobrovoľníkov  a odpracovalo sa 1895 hodín dobrovoľníckych prác,vyčistili sme zámok od komunálneho odpadu, pouzatvárali sme všetky okná na zámku, opravili sme kanalizáciu v suteréne zámku,uzatvorili sme ďalšie možné vstupy pre nevítaných návštevníkov zámku, uzatvorili sme kaplnku a umiestnili sme do nej obrazy, ktoré prezentujú sochy, ktoré v nej boli pôvodne umiestnené,v yčistili zámok a okolie zámku od náletových drevín, vyčistili sme strešné žľaby, urobili sme osvetlenie zámku na nádvorí ako aj  osvetlenie interiéru, zamerali sme bastión, upravili sme nádvorie a odstránili orech, ktorý na základe rozhodnutia KPÚ mal byť odstránený, lebo bol náletovou drevinou. 
Čo je najdôležitešie zámok znovu ožil, pretože sme ho takmer po 20 rokoch otvorili prvýkrát verejnosti.
V roku 2015 sa nám podarilo získať dotáciu z programu Obnov si svoj dom z MKSR, zamestnali sme 7 nezamestnaných v národnom projekte Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva,  obnovili sme 2 renesančné miestnosti, ktoré sprístupníme verejnosti a bude v nich umiestnená prvá expozícia zámku.
Do našej práce sme zapojili sme domáce firmy , deti, mládež, dôchodcov.

 

Sme otvorení k spolupráci s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami, združeniami alebo jednotlivcami.
Pridajte sa aj Vy a podporte našu snahu! S potešením medzi seba príjmeme Fraštačanov, ktorým záleží na osude symbolu nášho mesta.

Anketa

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Veľmi pekná (80)
55%

Pekná (15)
10%

Celkom v pohode (10)
7%

Nič moc (10)
7%

Otrasná (30)
21%

Celkový počet hlasov: 145

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: